یخ زدن وسایل داخل یخچال

علت یخ زدن وسایل داخل یخچال چیست؟