گوشی لایو دمو

آیا می توانیم گوشی لایو دمو ال جی بخریم؟