روشن نشدن لباسشویی ال جی

دلایل روشن نشدن لباسشویی ال جی چیست؟