کند شدن موبایل ال جی

دلیل کند شدن موبایل ال جی چیست؟