چرا یخ ساز یخچال کار نمی‌کند

چرا یخ ساز یخچال کار نمی‌کند