هنگ کردن گوشی ال جی

دلایل هنگ کردن گوشی ال جی و اقدامات اولیه پس از هنگ کردن گوشی