نسخه پلاس وی 30

پرچمدار جدید ال جی در دو نسخه ال جی وی ۳۰ و وی ۳۰ پلاس عرضه خواهد شد

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+