نسخه پلاس وی 30

پرچمدار جدید ال جی در دو نسخه ال جی وی ۳۰ و وی ۳۰ پلاس عرضه خواهد شد