گلدیران برنده جایزه دیموند

شرکت لجستیک گلدیران تندیس دیموند را دریافت کرد