رونمایی ال جی وی 30

ال جی وی ۳۰ شهریور ماه امسال رونمایی خواهد شد