علت داغ شدن گوشی ال جی و راه حل های رفع آن

علت داغ شدن گوشی ال جی و راه حل های رفع آن