دوربین سلفی جی ۷

اسکنر عنبیه ی چشم در موبایل های ال جی G7