آموزش تعمیر تلویزیون ال جی

نمایندگی ال جی ، آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته تلویزیون ال جی